Rozety je možné zafrézovat do dveří, případně namontovat i bez zafrézovaní.
Upozornění: tento systém neobsahuje podpůrný mechanizmus, je závislý na pružině zámku.

0.0598