Rozety je možné zafrézovat do dveří, případně namontovat i bez zafrézování. Upozornění: tento systém neobsahuje podpůrný mechanismus, je závislý na pružině zámku
0.0364