Jak zpracováváme osobní údaje v našem e-shopu

 

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost MP KOVÁNÍ s.r.o., se sídlem Vlašim – Vlašim, Divišovská 328, okres Benešov, PSČ 25801, IČ: 28446089 (dále jen „MP Kování“).

MP Kování plně respektuje Vaše soukromí. Je pro nás velmi důležité, aby nedošlo k jeho narušení. Při využívání osobních údajů se plně řídíme NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). MP KOVÁNÍ se neustále snaží rozvíjet a zlepšovat své služby a při tom chce být transparentní ve všem, co dělá s Vašimi osobními údaji.

MP KOVÁNÍ neustále dohlíží na dodržování zákonných povinností a zásad ochrany osobních údajů. V případě jakýchkoliv pochybností nás můžete kontaktovat na adrese vodolanova@mp-kovani.cz

 

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Za osobní údaje nepovažujeme informace, které byly anonymizovány nebo shromážděny tak, že je již nelze použít k identifikaci konkrétní fyzické osoby, ať již v kombinaci s jinými informacemi nebo jiným způsobem.

 

Jak používáme Vaše osobní údaje

Shromažďujeme o Vás osobní informace, které uvedete ve své objednávce na webu www.klikynadvere.cz v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, název společnosti, IČ, DIČ, fakturační, dodací a korespondenční adresa… Zpracování těchto Vašich osobních údajů společností MP Kování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a společností MP Kování.

Pouze s Vaším souhlasem používáme Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa, pokud nejste naším zákazníkem a na našem webu požádáte o zasílání novinek.

Vaše osobní údaje zpracováváme k poskytování a vylepšení našich služeb. V souvislosti s tím, používáme Vaše osobní údaje jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, název společnosti, IČ, DIČ, fakturační, dodací a korespondenční adresa…, abychom Vás mohli kontaktovat a informovat Vás o stavu vyřizování Vaší objednávky/podnětu/žádosti nebo našich dalších službách. Snažíme se zlepšovat naše služby, řešit problémy při jejich poskytování s cílem zajistit Vám stále lepší služby, proto Vás kontaktujeme prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo poštovní zásilky.

Společnost MP Kování neprovádí automatické individuální rozhodování ve smyslu článku 22 obecného nařízení – GDPR).

 

Vaše osobní údaje používáme k prosazování našich oprávněných zájmů

Vaše osobní údaje používáme k prosazování našich oprávněných zájmů, pokud Vaše práva a svobody nepřevažují nad těmito zájmy. Zavedli jsme kontrolní mechanismy, abychom objektivně vyvážili naše zájmy s Vašimi právy. Vzhledem ke skutečnosti, že toto zpracování osobních údajů probíhá na základě právního základu oprávněný zájem, máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování.

 

Informace o využívání souborů cookies

Co je soubor cookie?

Jde o malý textový soubor, který vzniká při navštívení jakékoliv webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou webové stránky MP KOVÁNÍ využívány. MP KOVÁNÍ tak může odlišit jednotlivé uživatele a přizpůsobit obsah webových stránek konkrétním preferencím. Soubory cookies jsou důležité pro snadnější procházení webu.

Ukládání cookies můžete vypnout

Pokud používáte jakýkoliv moderní internetový prohlížeč, stačí zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech.

Jaké cookies využíváme

Kromě cookies vlastníka stránek e-shopu MP Kování využíváme další cookies

 • Google Analytics – pro sledování návštěvnosti webových stránek, konverzí a výkonnosti prodejních kanálů
 • Google Adwords – pro sledování konverzí a pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • AdForm – sledování konverzí a pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • Facebook – sledování konverzí a pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • Heureka.cz - pro sledování konverzí a výkonnosti prodejních kanálů
 • Zbozi.cz - pro sledování konverzí a výkonnosti prodejních kanálů
 • Sklik – sledování konverzí a pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • Smartlook – pro sledování návštěvnosti webových stránek a práci s nimi
 • Smartsupp – pro podporu prostřednictvím online chatu

 

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné pro vyřešení Vaší objednávky nebo pro jiné podstatné účely, jako je dodržování našich zákonných povinností, řešení sporů a prosazování našich zásad.

Maximální doba uchování Vašich osobních údajů v souvislosti s vyřizováním objednávky je sedm let od doručení poslední objednávky.

Poté, co již není nutné, abychom uchovávali Vaše osobní údaje, budeme je bezpečně likvidovat v souladu s našimi zásadami uchovávání a vymazávání dat.

 

Respektujeme Vaše práva na přístup, opravu, požadavek na smazání nebo požadavek na omezení používání Vašich osobních údajů podle platných zákonů.

Při naplňování Vašich práv vycházíme z obecného nařízení GDPR, konkrétně z článků 15 – 22, které Vám garantuje následující práva:

 • Máte právo vědět, jaké osobní údaje o Vás uchováváme.
 • Poskytneme Vám na vyžádání kopii Vašich osobních údajů.
 • Pokud jsou Vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné, máte právo požádat o jejich opravu (aktualizaci).
 • Máte právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů.
 • Můžete také požádat o smazání nebo omezení používání Vašich osobních údajů.

V této souvislosti také podnikáme kroky, abychom zajistili, že osobní údaje, které shromažďujeme, budou přesné a aktuální.

V případě, že byste nebyli spokojeni s naší reakcí na uplatnění Vašich práv nebo bychom nedodrželi stanovený termín odpovědi (max. 30 dní), máte právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7, web: https://www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz

 

Jak chráníme Vaše osobní údaje

Vaše osobní chráníme údaje pomocí technických a administrativních bezpečnostních opatření, abychom snížili rizika ztráty, zneužití, neoprávněného přístupu, zveřejnění a změn. Některé z bezpečnostních opatření, které používáme, jsou firewally a šifrování dat, fyzické kontroly přístupu do našich datových center a kontroly autorizace přístupu k informacím.